kitcity.school-sql.edu.pl
Återföring av uppskovsbelopp betyder


Ersättningsbostad uppskov

Du kan välja att återföra hela eller delar av uppskovet till beskattning även om du inte har sålt din ersättningsbostad. Det gör du i din inkomstdeklaration. Du måste återföra minst 20 kr om du återför en del av uppskovsbeloppet. Återför du däremot hela det kvarvarande uppskovsbeloppet får beloppet vara lägre än 20 kr.

 • Återföring av uppskovsbelopp aktier
  1. Försäljning av värdepapper - återföring av uppskovsbelopp - andelsbyte

  Återföring av uppskovsbelopp. Ett uppskov måste återföras till beskattning när ersättningsbostaden säljs. Sedan är det inget som hindrar att säljaren ansöker om ett nytt uppskov om kraven för ett sådant är uppfyllt.

  Återföring av uppskovsbelopp deklaration

  Återföring av uppskovsbelopp. Uppskovsbeloppet ska återföras till beskattning när ersättningsbostaden avyttras. Det sker genom att uppskovsbeloppet läggs till den skattepliktiga vinsten. Ett återfört uppskovsbelopp kan ligga till grund för ett nytt uppskov eller beskattas.


  Återföring av uppskovsbelopp k6

  ska även lämnas av dig som frivilligt vill återföra uppskovs- belopp eller om uppskovsbelopp måste återföras vid arv, testamente, gåva, bodelning eller vid försäljning av ersätt-ningsbostad i utlandet eller när du intygar att du har kvar ersättningsbostad i utlandet. Lämna den tillsammans med Inkomstdeklaration 1.
 • återföring av uppskovsbelopp betyder
 • Preliminärt uppskovsbelopp

  Uppskov innebär att betalning av skatt, efter vinst vid bostadsförsäljning, skjuts framåt och sker vid ett senare tillfälle. Detta istället för att betalas året efter försäljning. Skatten kan exempelvis betalas efter försäljning av den nya bostaden eller via så kallad frivillig återföring. Lär dig mer om uppskov, vad som krävs.

  Vad är ersättningsbostad

   Exempel: återföring av uppskovsbelopp vid köp av en lika dyr eller dyrare ersättningsbostad Lars äger en andel i ett bostadsföretag som var oäkta vid årets ingång. Han säljer sin andel för 3 miljoner kronor och redovisar en vinst på 1 miljon kronor enligt bestämmelserna för avyttring av delägarrätter i 48 kap.

  Återföring av uppskovsbelopp andelsbyte

  Den del av kapitalvinsten (inklusive återförda gamla uppskovsbelopp) som överstiger taket för uppskovsbelopp (se ovan) ska dock tas upp till beskattning direkt. Särskilt tillägg Från och med inkomståret (deklarationen ) är det särskilda tillägget slopat.

  Återföring av uppskovsbelopp aktier

 • Återföring av uppskovsbelopp. Den som har överlåtit en bostad med vinst och fått ett uppskovsbelopp ska återföra uppskovsbeloppet till beskattning då ersättningsbostaden avyttras. Uppskovsbeloppet ska även, med vissa undantag, återföras till beskattning då bostaden övergår genom arv, gåva testamente och bodelning.