kitcity.school-sql.edu.pl
Imy personuppgifter


Integritetskänsliga personuppgifter

  Välkommen till IMY! Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Vad behöver du idag? Veta mer om mina rättigheter Hitta svar på en fråga Veta vad ni kan hjälpa mig med Aktuellt från oss.


  Känsliga personuppgifter gdpr

The Swedish Authority for Privacy Protection's (IMY) role is to uphold the protection of personal data, monitoring that they are handled correctly and do not fall into the wrong hands. What do you need today? Read news in English See lawful grounds for personal data processing Current events News in English Publications.
 • Behandling av personuppgifter (gdpr)

 • Imy känsliga personuppgifter

  Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) - Hoppa till huvudinnehåll Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Arbetar för att skydda alla dina personuppgifter, till exempel om hälsa och ekonomi, så att de hanteras korrekt och inte hamnar i orätta händer. Nytt namn från 1 januari , tidigare Datainspektionen. Integritetsskyddsmyndigheten Dela.

  Personuppgifter exempel

  IMY is an independent administrative body. The organization is structured into different departments, such as Government, Care and Education; Business and Employment; Judiciary, Military and Camera Surveillance. IMY also have the responsibility for the Debt Recovery Act and the Credit Information Act. Procedural Information [edit | edit source].


  Känsliga personuppgifter

  Integritetsskyddsmyndigheten, (IMY) före detta Datainspektionen, är en svensk statlig förvaltningsmyndighet som har till uppgift att arbeta för att människors grundläggande fri- och rättigheter skyddas i samband med behandling av personuppgifter, att underlätta det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen och att verka för att god.

  Personuppgifter lista

  Känsliga personuppgifter är uppgifter om. etniskt ursprung. politiska åsikter. religiös eller filosofisk övertygelse. medlemskap i en fackförening. hälsa. en persons sexualliv eller sexuella läggning. genetiska uppgifter. biometriska uppgifter som används för att entydigt identifiera en person.

  Personuppgifter gdpr

  About sensitive personal data, data relating to crimes and personal identity numbers. Certain personal data is by its nature particularly sensitive and therefore has stronger protection. This type of data is called sensitive personal data. Processing of sensitive personal data is as a rule prohibited but there are certain exceptions.


 • imy personuppgifter
 • Behandling av personuppgifter (gdpr)

 • Därför bör denna förordning inte vara tillämplig på behandling av personuppgifter för dessa ändamål. Personuppgifter som myndigheter behandlar enligt denna förordning och som används för de ändamålen bör emellertid regleras genom en mer specifik unionsrättsakt, nämligen Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) / (7.