kitcity.school-sql.edu.pl
Kolesterol är farligt


 • Mat att undvika vid kolesterol

 • Vad är kolesterol

  Högt kolesterol är i de flesta fall ingen sjukdom i sig. Däremot leder det till ett antal hjärt-kärlsjukdomar. Höga LDL-värden och låga HDL-värden utgör alltså riskfaktorer för att få sjukdomar. Förknippade med livsstil. Riskerna för att få högt kolesterol är många och framför allt förknippade med livsstilsmönster.


 • Sänka kolesterol snabbt

 • Senaste rönen om kolesterol

  Varför är kolesterol farligt? Höga nivåer av det onda kolesterolet LDL kan bland annat orsaka: Åderförfettning. Förhårdning av blodkärl och aortaaneurysm. Blodpropp. Hjärtinfarkt. Stroke och TIA-attacker. Kärlkramp i hjärtat; Fönstertittarsjukan eller kärlkramp; Ökad risk för Alzheimer.

  Hdl-kolesterol

  Är förhöjt LDL-kolesterol farligt? Guide Förhöjt LDL-kolesterol kan öka risken för hjärtkärlsjukdom. Men vissa med högt LDL har lägre risk än andra. Vår nya guide reder ut forskningsläget.

  Ldl-kolesterol

   Det farliga med kolesterol är att det kan täppa till blodkärlen. Det innebär att du riskerar att drabbas av hjärtsjukdomar eller till och med av stroke. Forskning visar faktiskt att en ökning av kolesterolnivån med bara 10 % kan leda till en 20 % högre risk för hjärtproblem.

  Sänka kolesterol snabbt

 • Betydligt mer känd är LDL, som kallas för det ”onda kolesterolet” och HDL som kallas för det ”goda kolesterolet”. LDL är livsnödvändigt men kan vara farligt i stora mängder då det orsakar åderförkalkning.


 • Mat att undvika vid kolesterol

  Andra tror att kolesterol helt saknar betydelse för dessa sjukdomar, den så kallade kolesterolmyten. Majoriteten av alla läkare är dock eniga om att ett alltför högt kolesterol kan vara farligt, och även om det inte är den enda bidragande faktorn till exempelvis stroke och hjärtinfarkt så är det en starkt bidragande faktor.

  Kolesterol normalvärde

  Varför är högt kolesterol farligt? Kolesterol är en naturlig del av kroppen, men för mycket är onaturligt. Det farliga med kolesterol är att det kan täppa till blodkärlen. Det innebär att du riskerar att drabbas av hjärtsjukdomar eller till och med av stroke.

 • kolesterol är farligt
  1. Kolesterol symptom

  Aftonbladet: Läkarbråket om kolesterol. – Det finns inget som helst belägg för att lågt kolesterol skulle vara farligt. Tvärtom, säger Annika Rosengren, professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Sänk kolesterolvärdet och rädda hjärtat, hette det förr. Nu hävdar flera svenska läkare att lågt kolesterol inte alls är bra.