kitcity.school-sql.edu.pl
Kollektivavtal livsmedel lön 2019


Kollektivavtal konditor

Ett kollektivavtal reglerar anställningsvillkor och löner mellan arbetsgivare och arbetstagare. Det måste vara skriftligt. Livsmedelsföretagen har tecknat kollektivavtal som gäller för arbetare och tjänstemän. Du finner våra kollektivavtal genom nedan hänvisning ”här hittar du alla kollektivavtal”.

Livs avtal 2023

Kollektivavtalet garanterar att du får rätt lön och rimliga arbets­tider. Men det innehåller också så mycket mer. Semester­lön. Övertidsersättning och OB-tillägg. Pension. Försäkringar för exempelvis arbetsskada, sjuk­dom, arbets­löshet, föräldra­ledighet eller dödsfall.

 • kollektivavtal livsmedel lön 2019
 • Livsmedel löneökning 2023

 • Kollektivavtal mellan Livsmedelsföretagen och Sveriges ingenjörer, Unionen samt Ledarna. Omfattar bland annat löneprinciper, allmänna anställningsvillkor så som semester, sjuklön, övertidskompensation och restidsersättning med mera. Bland de anslutna företagen finns Arla Foods, Carlsberg, HKScan, Kraft Foods och Swedish Meats.


 • Livsmedelsavtalet 2023 pdf
 • Ob-tillägg livsmedelsindustri

  Lägsta löner finns angivna i respektive branschtilläggsavtal. Regelverket kring lönerevisionen avseende kollektivavtalet med Livsarbetareförbundet finns närmare beskriven i aktuellt lönerevisionscirkulär. Cirkulär lönerevision Livs Reglerna om helglön finns i punkt i Livsmedelsavtalet.


  Kollektivavtal bageri lön

   Livsmedelsföretagens cirkulär innehåller viktig information om kollektivavtal och andra arbetsgivarfrågor. Cirkulären skickas ut till samtliga berörda medlemsföretag.


  Livsmedelsavtalet 2023 pdf

  Lönerevision 1 april och 1 april Ny avsättning flex-/deltidspension 0,4%, totala värdet till ITP 2,6% vid avtalsperiodens slut. Semester, uppsägningstider, arbetstid, ledighet och övriga arbetsvillkor - Läs mer i Allmänna anställningsvillkor.

   Livsmedelsverket löner

  Kollektivavtal. Livsmedelsföretagen har tecknat kollektivavtal som gäller för arbetare och tjänstemän. Nedan kan du ladda ner avtalen som gäller för perioden Här kan du beställa fysiska kollektivavtal.


  Timlön livs 2023

  I Sverige finns ingen lag som bestämmer lägstalöner, eller minimilöner som det också kallas. Men om du jobbar på ett företag som har kollektivavtal kan du vara trygg i att det finns en garanterad lägsta nivå för lönerna. Däremot finns det ingen gräns för hur hög lön du får ha, så du behöver inte tänka att det är.
 • Livsmedel löneökning 2023