kitcity.school-sql.edu.pl
Sammanträde på finska


Hur översätter du "sammanträde" till

På webbsidorna publiceras på förhand föredragningslistor för statsrådets allmänna sammanträden och för föredragningar för republikens president samt kalenderuppgifter om kommande sessioner. Efter sessionerna publiceras ministeriernas pressmeddelanden om de viktigaste besluten. Beslut delvis på svenska.

  Hur översätter du "offentligt

Översättnig av sammanträde på finska. Gratis internet-ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.

Från professionella översättare, företag,

Översättning av "sammanträde" till finska. istunto, kokous, tapaaminen är de bästa översättningarna av "sammanträde" till finska.

HU Herr talman! Det gläder

 • Översättnig av sammanträdesrum på finska. Gratis internet-ordbok. Miljontals översättningar på över 20 olika språk.


 • Jag kunde inte nå dig

  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle neuvoston asetukseksi vuosia koskevan moni-vuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. VM valtioneuvoston yleisistunto

  Översättnig av sammanträde på finska.

   Statsrådet. Statsrådet är ett begrepp med många betydelser. Det kan syfta på landets regering, som består av statsministern och de övriga ministrarna, eller på den organisatoriska helhet som består av statsrådets allmänna sammanträde och ministerierna.

  Finska respektive meänkieli; rätt

  Istuntoaineistot. Raha-asiainvaliokunnan istunto. Valtioneuvoston yleisistunto. Tasavallan presidentin esittely. Selonteot, tiedonannot ja periaatepäätökset. Lainsäädäntöohjelma ja -suunnitelma. Hallituksen vuosikertomukset. Valtioneuvoston esittelijän käsikirja. Ohjausasiakirjat ja niiden valmistelu.


  Kommunfullmäktige sammanträder 28 september. Torsdagen

  Sverigefinnar (finska: ruotsinsuomalaiset) är en finskspråkig nationell minoritet i Sverige, det vill säga personer bosatta i Sverige som har finska som modersmål. fanns omkring personer med finsk bakgrund i Sverige (personer som själva, vars föräldrar, eller med en mor- eller farförälder född i Finland).

 • sammanträde på finska


 • HU Herr talman! Det gläder