kitcity.school-sql.edu.pl
Vad är lärplattor


När vi tillsammans kopplar upp

Lärplatta är en surfplatta som används i pedagogiska sammanhang. [1] Begreppet används i många förskolor runt om i Sverige. Förutom av förskolor används begreppet även inom kommuner, i media och i böcker. [2] Andra begrepp som används är surfplatta, platta, padda eller läsplatta. [3].


I min funktion att stödja

Lärplattform, utbildningsplattform, LMS (eng. learning management system) eller VLE (eng. virtual learning environment) är en webbaserad kursmiljö för kommunikation mellan lärare och studenter/elever.

Tidigare forskning har antytt att språk,

platta är. Begreppet lärplatta används eftersom att det är det begreppet de fyra respondenterna valde att använda i intervjuerna. Begreppet lärplatta kan användas oberoende om det är en i-pad eller android. 1. 1 Syfte Syftet är att undersöka och analysera vad fyra förskollärare, utifrån ett sociokulturellt.


På ett lekfullt lär

Vi tänker här presentera några olika sätt att arbeta med just lärplattor, både då barn och pedagoger utforskar och skapar olika saker tillsammans, men även där barnen själva, på eget initiativ kan sitta och lära tillsammans eller själva med lärplattan.


 • vad är lärplattor

 • Syftet med studien är att

   Det här arbetet handlar om lärplattan och dess roll inom förskolan. Lärplattan är idag ett digitalt verktyg som många förskollärare och barn använder sig av i sin verksamhet på förskolan. Det finns många faktorer som avgör vad lärplattan används till, hur den används och varför den används.

  Här kommer ett tips

 • Lärplattor – ett stöd i förskolans språkarbete. Publicerat. 04 oktober Språk Pedagogisk miljö. I förskolans vardag blir digitala verktyg ett allt vanligare inslag. Men hur kan vi arbeta med dessa på ett sätt som är gynnsamt för barns språkutveckling?.
 • Vad barnen behöver i förskolan är

  Det går att forska på barns lärande även innan barnen lärt sig tala vilket ger nya verktyg för lärare i förskolan att dokumentera och reflektera över barns lärande, visar avhandling. Den här artikeln presenterar resultat av forskning. Texten är framtagen vid ett universitet eller högskola på uppdrag av Skolverket.

 • Här kommer ett tips
  1. Vad säger läroplanen om

  Vad menas med digitala verktyg? Bruce och Riddersporre () framför att barn föds in i en digitaliserad värld. Den moderna tekniken innefattar exempelvis mobiltelefoner, lärplattor och datorer, som är en naturlig del i deras liv, lärande och utveckling. Skolverket () beskriver vad digitala verktyg innefattar. Det är ett.