kitcity.school-sql.edu.pl
Vad dödar flest människor i världen


Europas farligaste djur

Som ni ser i grafiken här under är det myggor som dödar överlägset flest människor om året. personer beräknas dö av myggburna sjukdomar som malaria (ungefär dödsfall). Källa: Gatesblog av Bill & Melinda Gates Foundation.

Världens farligaste människa

  Världens farligaste djur. Topplista med de farliga djur som dödar flest människor varje år. Flodhäst, skorpion, krokodil, elefant, manet, tiger, bi, geting, lejon & stickmyggor.

Vilket djur dödar mest människor i sverige

Hjärt-kärlsjukdomar orsakar flest dödsfall årligen. Här kan du läsa om vilka andra sjukdomar som toppar listan över de vanligaste dödsorsakerna i världen. Dödsfall: 1,3 miljoner. Procentandel av alla dödsfall: 2,3 procent. Dödsfall: 1,5 miljoner. Procentandel av alla dödsfall: 2,7 procent. Dödsfall: 1,5 miljoner.

Farligaste djuret i havet

Det land som avrättade flest människor var Kina, men landet släpper inga officiella siffror på hur många som dömts till döden. Efter Kina avrättade Iran, Saudiarabien och Irak flest.


Världens farligaste mygga

 • Statistiken i den årliga rapporten och statistikdatabasen omfattar samtliga personer som avlidit under ett kalenderår och som vid tidpunkten för dödsfallet var folkbokförda i Sverige, oavsett om dödsfallet inträffade i eller utanför landet. Rapporten och statistikdatabasen innehåller, om inget annat anges, information om underliggande.
 • Världens farligaste däggdjur

  Den infektionssjukdom som dödar flest människor i världen är nu tuberkulos. Tidigare var det hiv/aids. – Tyvärr har inte tuberkulos attraherat lika mycket forskningspengar som hiv.
 • Världens farligaste mygga


 • Världens farligaste djur -- topp 20

  Även om människor kan bli attackerade av många olika djur så är människoätande djur sådana djur som har människokött i sin vanliga diet. De flesta fallen där djur har ätit människor tigrar, leoparder, lejon och krokodiler. Men det finns betydligt fler djur som skulle kunna äta människor om de fick chansen, till exempel björnar.
 • vad dödar flest människor i världen
  1. Vilket djur dödar flest i världen

  En kraftig jordbävning har potential att jämna mångmiljonstäder med marken och kräva otaliga människoliv. Bara senaste seklet har miljontals människor dödats i samband med jordbävningar. Det är emellertid inte skalvet i sig som dödar utan sekundära effekter – sammanstörtade hus, broar med mera, jordskred, dammbrott, eldsvådor.