kitcity.school-sql.edu.pl
Vad äter fjärilar på vintern


 • Vad äter fjärilslarver
 • Nässelfjäril livscykel

  De fjärilar som flyger tidigt på våren, under mars och april, är sådana som övervintrat som fullbildade fjärilar, och som suttit i dvala i något lämpligt utrymme under vintern. När sedan vår- och försommarsolen tittar fram och värmer upp omgivningen vaknar de snabbt till liv igen. Fjärilar övervintrar antingen som ägg, larver.

  Fakta om fjärilar

  De flesta larver äter gröna blad av någon växt, som då kallas fjärilens värdväxt. Andra lever inuti stammen på växter och några arters larver är till och med predatorer. Eftersom larvens skinn inte kan växa mer än till en viss gräns, måste larven ibland ömsa skinn.

 • Vem äter fjärilar


 • vad äter fjärilar på vintern
 • Hur länge lever fjärilar

  Det är lätt att tänka på nektarrika växter för vuxna fjärilar, men de behöver barnmat också – värdväxter som larverna äter. Vissa växter är riktigt bra och har många fjärilsarter som värdväxter – exempelvis nässlor, röllika, gullris (inte kanadensiskt), fältmalört och nejlikväxter.


  Nässelfjäril larv

   Nästan alla fjärilar har sugande mundelar som är formade som ett sugrör som kan rullas ihop. Med sugsnabeln suger de nektar och andra flytande safter. Vissa primitiva fjärilar äter fastare föda som exempelvis pollen, och de har käkar. Fjärilarna delas in i dagfjärilar och nattfjärilar.


   Vad äter nattfjärilar

  I spetsen på sista bakkroppsleden sitter anus som är omgiven av tre par hudflikar. Utveckling Larven utvecklas i ägget, och kan efter ett par, tre veckor äta sig ur ägget.

  Vem äter fjärilar

  Vad händer med fjärilarna på vintern? Fjärilar övervintrar antingen som ägg, larver, puppor eller fullbildade fjärilar. Det ovanligaste är att de övervintrar är som fullbildad fjäril. Vad händer om man äter dålig köttfärs? Det är inte farligt att äta kött som har blivit grått, men det kan se illa ut.

  Vad äter fjärilslarver

 • finns även i Sverige men dess påverkan på svenska nässelfjärilar är inte känd. Fåglar och trollsländor äter nässelfjärilar. Man ser ibland nässelfjärilar med hack i vingarna – ett tecken på att en fågel försökt fånga dem. Skogsmöss äter nässelfjärilar som övervintrar i uthus, vindar, jordkällare och liknande.

 • Vad äter nässelfjäril

  är som flest olika arter av fjärilar mitt i sommaren, i juli men man kan se flygande fjärilar lång in på hösten. På vintern så måste alla fjärilar hitta ett sätt att övervintra. En del arter, som citronfjärilen övervintrar som vuxen insekt. Då sover de nedfrysta på en gren eller i skydd under bark eller annat.