kitcity.school-sql.edu.pl
Vad är samtidskulturens


 • Hur påverkar nyheter oss

 • Vad är tvåstegshypotesen

   Det samiska kulturarvet handlar om det samiska folkets kultur och historia i en geografisk kontext. Kulturarvet återspeglar en svunnen tid samtidigt som det är basen för ett tankesystem och dagens levande samiska kultur. Allt hänger ihop. Nuet är ingen isolerad ö av tillfälligheter utan en länk i en lång, lång kedja.


  Hur påverkar nyheter oss

 • mellan mediernas roll och demokratins och samtidskulturens utveckling. Eleven redogör utförligt och nyanserat för den svenska och internationella mediestrukturen. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om utvecklingstendenser inom dagens massmedier och kommunikation.
 • vad är samtidskulturens

 • Vad är nyttan med massmedia

  Historien är ingen rät linje av framsteg. Men den viktigaste responsen är denna: Som kristen ska man inte låta sig definieras av den samtida kulturens kategorier och låsa in sig som antingen konservativ eller progressiv. Vi har vår alldeles egna utgångspunkt som efterföljare till Jesus och därmed präglade av Bibelns ord.

  Vad är en samhällsfråga

  Boken behandlar områden som problematiserats inom exempelvis feminism, postmodernism, identitetspolitik och ideologikritik. Samtidskultur och kommunikation är emellertid mer än en introduktion till kultursociologi.Läs mer om boken på

  Hur har media utvecklats

  Vi träffar journalister som berättar hur de arbetar för att sprida en så sann bild som möjlig. Serien tar dessutom upp hur algoritmer och sociala medier fungerar, och hur vi själva reagerar när vi möter olika typer av budskap. Kategorier: Media och påverkan. Sveriges beredskap.


 • Vad är en samhällsfråga
  1. Massmedier i samhället

  Samtidskultur i en mening. Samtidskultur. Han hade ingen som helst koll på samtidskultur. Över en capricciosa pumpade han mig på allt jag visste om samtidskultur: ”Vad gillar unga människor i dag?.

  Vad är medielogik

  Nördorama med Johanna Koljonen. P3 Kultur analyserar och kärleksbombar hela samtidskulturen, hela vägen från superhjältar till samtidskonst, från romaner till rockklyschor.

  Vad är dagordningsmakt

  Konserterna är praktiskt taget alltid utsålda. Vad detta beror på är inte helt lätt att säga. Men klart är att också konstmusiken befinner sig i det samtidskulturella paradigmet av eventkultur. Många i och runt ikring ”branschen” är villiga att gräva djupt i plånboken för de inte helt billiga biljetterna och mingla på.