kitcity.school-sql.edu.pl
Svenska kustartilleriet


Svenska armén

  Kustartilleriet (KA) var ett tidigare vapenslag inom Marinen. I Sverige erhöll Kustartilleriet en fast organisation och tillhörde sedan i sin helhet Marinen. Med försvarsbeslutet beslöts att Kustartilleriet skulle avvecklas helt, vilket skedde den 30 juni

Kustartilleri stockholms skärgård

Kustartilleriet, abbreviated KA, was an independent branch within the Swedish Navy until July 1, , when the Swedish Coastal Artillery was disbanded and reorganised as the Swedish Amphibious Corps.


Tärnö kustartilleri

 • Until it was known as the Coastal Artillery (Swedish: Kustartilleriet), but the name was changed to reflect its different role in a post-Cold War world, where its amphibious special operations arm, Kustjägarna, has grown in significance while its coastal batteries have been decommissioned.

 • Amfibiekåren
  1. Kustartilleri museum

  Kustartilleri eller kustvärn är som regel en militär organisation med uppgift att försvåra kustinvasion, främst bestående av kustbelägna vapensystem och deras personal. Vapensystemen består bland annat av rörliga och fasta pjäser, såsom kustkanoner och kustrobotar, men även kustminor i minspärrar med mera.


  Amfibiekåren

  Kustartilleriet Kustartilleriets uniform m/ 1. Kapten, stor parad. 2. Löjtnant 3. Överstelöjtnant 4. Styckjunkare 5. Sergeant 6. Underofficers-korpral 7. Menig. Från sitt inrättande bar kustartilleriet en uniform som till stora delar liknade flottans. Det enda undantaget var en vapenrock med ståndkrage, som bars av officerare och.


  Kustförsvar förkortning

  The Vaxholm Coastal Artillery Regiment (Swedish: Vaxholms kustartilleriregemente), designation KA 1, was a Swedish Navy coastal artillery regiment of the Swedish Armed Forces which operated between and The unit was based at Rindö in the Stockholm archipelago in Uppland.


 • Tärnö kustartilleri
 • svenska kustartilleriet
 • Vapenslag förkortningar

  Den 19 juni hissades för första gången den tretungade svenska örlogsfanan i topp på det nya kanslihuset i Härnösand. Totalt uppfördes ett tal byggnader inom området. I slutet av talet uppfördes ett annex till kanslihuset, det efter att Norrlands kustartilleriförsvar med Härnösands kustartillerikår sammanslogs till en.

  Holmögadd kustartilleri

  Kustartilleri är som regel en militär organisation med uppgift att försvåra kustinvasion. De viktigaste vapnen för det svenska var artilleri, robotar och minor. I Sverige erhöll kustartilleriet fast organisation från år och tillhörde i sin helhet marinen till försvarsbeslutet år då det omorganiserades till amfibiekåren.