kitcity.school-sql.edu.pl
Franska uttryck i svenska språket


 • Riktning i frankrike efter kriget
 • Franska ordspråk

  Detta är en lista över franska språkliga uttryck, vilka brukar användas med samma eller liknande innebörd även på förklaring av uttrycket eller eventuell svensk synonym anges också.
 • Viktiga ord på franska


 • Engelska lånord i svenskan

   Detta är en lista över franska språkliga uttryck, vilka brukar användas med samma eller liknande innebörd även på svenska. En förklaring av uttrycket eller eventuell svensk synonym anges också. Den stora merparten av orden står att finna i Nationalencyklopedins svenska ordbok, där det ges ytterligare information i fråga om böjningsformer, fraskonstruktioner, etymologier m.m.

  Lånord från tyska

  Franska lånord i svenska språket Sandra 18 augusti 6 minuters läsmaterial Blogg Språk Franska Franska ord i svenska språket Det exakta antalet franska ord i det svenska språket är svårt att fastställa exakt. Svenska, liksom många andra språk, har lånat ord och fraser från olika källor under århundradenas lopp, inklusive franska.

   Vackra franska ord

  Lista över franska ord och uttryck Gustav Dahlman 1 år Sedan Inga kommentarer Facebook Jag har också skrivit en artikel om franska fraser. Ord/substantiv Ord 1 Un père= En pappa Une mère= En mamma Un homme= En man Une femme= En kvinna Un garçon= En pojke Une fille= En tjej Un copain= En pojkvän Une copine= En flickvän.

  Franska lånord i svenskan historia

  Detta är en lista över franska språkliga uttryck, vilka brukar användas med samma eller liknande innebörd även på svenska. En förklaring av uttrycket eller eventuell svensk synonym anges också. Den stora merparten av orden står att finna i Nationalencyklopedins svenska ordbok, där det ges ytterligar.

  Viktiga ord på franska

 • Se mer» Art déco.


 • Riktning i frankrike efter kriget

  om en rädsla för att det svenska språket håller på att utarmas på grund av importen av engelska ord och uttryck. Forskning visar att toleransen gentemot engelskt inflytande är högre i yngre åldrar än hos äldre. Mot bakgrund av detta behandlar uppsatsen engelskans inflytande i det svenska språket bland gymnasieelever och lärare.

  Tyska lånord i svenskan

  Detta är en lista över franska språkliga uttryck, vilka brukar användas med samma eller liknande innebörd även på svenska. relationer.
 • franska uttryck i svenska språket