kitcity.school-sql.edu.pl
Weber base 224 puts och murbruk c


Puts och murbruk b

Base Puts och Murbruk C är lämpligt för murning och putsning av skorstenar. Ska ej användas på konstruktioner av lättbetong, på detta underlag rekommenderar vi Grundningsbruk KC och Base Lättbetongputs C. Begränsningar Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C Dokument Produktdatablad (SV).
 • Puts murbruk c finja
 • Weber putsbruk b

  weberbase puts- och murbruk C För handapplicering För både murning och putsning CS II (C) Om produkten Puts och murbruk CS II (bruksklass C) för handapplicering. Baserat på kalk, cement och natursand som ballast ( mm). Bruket är ej pumpbart. Användningsområde.

  Putsbruk c byggmax

  Puts- och murbruk Base C från Weber är ett torrbruk av brukskvalité C för handapplicering. Det är ett kombinationsbruk som kan användas både vid murning och putsning ovan mark samt vid invändig putsning, det passar sig särskilt bra vid murning och putsning av skorstenar. Visa mer produktinformation. Prishistorik.


  Murbruk skorsten byggmax

  base puts&murbruk c 20kg (48) Puts och murbruk för handapplicering Klass C (CS II). Används för grovputsning av tegel, slamning och renovering av puts- och murverk samt murning över mark.

   Weber putsbruk c

  Beskrivning. Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsarbeten ovan mark, samt invändig putsning av källarväggar. Base Puts och Murbruk C är lämpligt för murning och putsning av skorstenar. Kornstorlek: mm. Bruket är ej pumpbart.

  Puts murbruk c finja

 • weberbase puts- och murbruk C. Fabrikstillverkat kalk- och cementbaserat torrbruk med med natursand som ballast för grovputsning, slamning och renovering av puts- och murverk samt vid murning över mark. Även vid murning och putsning av vedeldade tegelskorstenar. Bruket är ej pumpbart.


 • weber base 224 puts och murbruk c
 • Murbruk c skorsten

   Puts och murbruk C (CS II) för handapplicering. Baserat på kalk, cement och natursand som ballast ( mm). Bruket är ej pumpbart. Egenskaper • Normaltorkande Appliceringsmetod • Appliceras för hand Användningsområde Bruket är ett kombinationsbruk för mur- och putsningsarbe-ten ovan mark, samt invändig putsning. Base Puts och.

  Putsbruk c källare

  i enlighet med EU’s Byggproduktförordning (CPR) nr / och kommissionens delegeradeförordning (EU) nr / Nr DoP­SE­ ttypens unika identifikationskod: € ( puts- och murbruk C) € användning/avsedda användningar: € Allmänt användande av putsbruk för yttre och inre murverk.
 • Puts och murbruk b