kitcity.school-sql.edu.pl
Stifta och ändra lagar sverigen


Vad är en lag

När EU-lagar genomförs i Sverige. I och med Sveriges medlemskap i Europeiska unionen så kan lagar stiftas på EU-nivån, vilket innebär att lagar behöver införas eller ändras i Sverige. EU-kommissionen kan komma med förslag till en EU-lag som efter beslut i Europaparlamentet och ministerrådet landar i en förordning eller ett direktiv.

Lagstiftningsprocessen

Lagstiftningsprocessen. Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar och lagändringar. Regeringen ligger normalt bakom lagförslagen, men även enskilda riksdagsledamöter kan ta initiativ till nya lagar. Många av de lagar som införs grundar sig på beslut i EU.
 • Vad är en motion

 • Vad är en motion

  Dokument och lagar. Det finns över en halv miljon dokument relaterat till riksdagens arbete publicerade på riksdagens webbplats. Här kan du läsa om de olika dokumenttyperna, och hitta förklaringar till vad en speciell dokumenttyp är, så som en motion eller en interpellation.

   Vad är lagstiftning

  Lagstiftningsprocessen. Sveriges riksdag fattar beslut om nya lagar. Men det är regeringen som kommer med de flesta förslagen till nya lagar. Regeringens förslag kallas propositioner. Regeringen är också med och fattar beslut på EU-nivå. Besluten leder till nya lagar i Sverige.

  Sveriges grundlagar

  Införandet av nya lagar kan innebära färre steg vid mindre lagändringar, men för mer omfattande lagändringar följs nästan alltid samma ordning. I och med Sveriges inträde i EU finns idag två sätt varpå nya lagar kan introduceras i Sverige. Nedan beskrivs den svenska lagstiftningsprocessen i de fall då EU inte är inblandat.

  Nya lagar 1 juli 2023

 • Grundlagarna. Grundlagarna är speciella lagar som innehåller reglerna för hur Sverige ska styras. Grundlagarna ska skydda vår demokrati och är därför svårare att ändra än andra lagar.


 • Nya lagar 2023

   Alla nya eller ändrade lagar publiceras i Svensk författningssamling (SFS). Från och med den 1 april publiceras lagarna elektroniskt på en ny webbplats. När riksdagen har fattat sitt beslut ska regeringen utfärda den nya lagen.

  Vem stiftar lagar i sverige

  Grundlagarna är svårare att ändra än andra lagar. De kan bara ändras eller upphävas genom att riksdagen fattar två likalydande beslut. Mellan besluten ska val till riksdagen ha hållits. Inga andra lagar eller förordningar får strida mot grundlagarna. Regeringsformen. Grunddragen i det svenska statsskicket framgår av regeringsformen.


 • stifta och ändra lagar sverigen
 • Nya lagar 1 juli 2023