kitcity.school-sql.edu.pl
Uppsala universitet hållbar utveckling och csr


Processförbättring för hållbar utveckling

Ett globalt perspektiv på hållbarhetsutmaningar. Förmåga att beskriva arbete relaterat till FNs hållbarhetsmål (Agenda ) och till ramverket Planetens gränser. Vedertagna begrepp inom hållbar utveckling och hållbarhet; företagens sociala ansvar (CSR) och socialt ansvar (SR), Triple Bottom Line och Creating Shared Value.

Hållbar utveckling - uppsala universitet

Senast uppdaterad: I kursen får du lära dig grunderna i hållbar utveckling och företagens sociala ansvar (CSR). Vi kommer att diskutera och tillämpa centrala begrepp som hållbarhet, socialt ansvar, Triple Bottom Line, People-Planet-Profit och ekologiska fotavtryck.

Csr utbildning

  Drivkrafter för hållbar utveckling och hur de relateras till organisationers ansvar. FN:s globala hållbarhetsmål. Olika angreppssätt för ökad hållbarhet hos organisationer. Hållbar utveckling belyses och diskuteras utifrån miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Hållbarhetsrapportering och GRI:s standarder.

Csr utbildning distans

Kursplan giltig från och med höstterminen ; Kursplan giltig från och med höstterminen , version 2; Kursplan giltig från och med höstterminen , version 1; Kursplan giltig från och med vårterminen ; Kursplan giltig från och med höstterminen ; Kursplan giltig från och med höstterminen


 • Redogöra för gränser socialt,


 • Redogöra för begreppen hållbar utveckling,

  Hållbar utveckling belyses och diskuteras utifrån begreppet triple bottom line, inkluderande miljömässiga, ekonomiska och sociala dimensioner. Hållbarhetsrapportering. Företagens roll i samhället och hur de kan bedriva systematiskt arbete för hållbar utveckling.

  Redogöra för gränser socialt,

 • Uppdragsutbildningar inom hållbar utveckling och omställning. Lär dig att identifiera nyckelfrågor, göra strategiska val och ta ett aktivt ledarskap på vägen mot hållbar utveckling. Hur kan människan på ett uthålligt sätt nyttja jordens resurser och att verka för en mer rättvis värld?.
 • Museer och trädgårdar ·

  Hållbar utveckling. Uppsala universitet vill ta en ledande roll på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Den utbildning och forskning vi bedriver omsätts i nya kunskaper, bättre teknik, utvecklad samhällsorganisation och förändrade beteendemönster.
 • uppsala universitet hållbar utveckling och csr


  1. Kursplan för CSR och hållbar

  tillämpa de globala målen för hållbar utveckling (FN:s SDG) på en organisation, redogöra för begreppen hållbar utveckling, hållbarhet, företagens sociala ansvar (CSR) och socialt ansvar (SR), Triple Bottom Line och Creating Shared Value, beskriva hållbarhetsrapportering enligt Global Reporting Initiative (GRI).