kitcity.school-sql.edu.pl
Vad händer i nervsystemet när trampar på en nål


 • Läka nervsystemet


 • Nerverna i kroppen

  Parasympatiska nervsystemet är mest aktivt vid vila. Det parasympatiska nervsystemet är mest aktivt vid vila och i lugna situationer då kroppens reserver byggs upp. Det parasympatiska nervsystemet påverkar kroppen på följande sätt: Pulsen minskar. Hjärtats pumpar med mindre kraft. Blodtrycket sjunker. Luftrören dras ihop. Pupillerna.

  Vad kan onormala reflexer tyda på

  Det börjar med att en nål sticks mot ett finger. I huden finns nerver som registrerar sticket och sänder impulser i en sensorisk nerv till ryggmärgen. Där kopplas impulserna direkt över till en motorisk nerv som har kontakt med fingrets muskler. När dessa tar emot signalerna rycks fingret bort från nålen.

  Nervsystem i obalans

   Sensorisk nerv är de nerver som leder impulser från sinnesorganen till det centrala nervsystemet. Beskriv nervimpulsernas väg vid en reflexrörelse. Exempel: En nål mot ett finger. 1. Nålen träffar fria nervändar eller känselkroppar som ingår i hudens känselsinne. 2. Känselsinnet registrerar sticket och startar nervimpulser som leds.
 • vad händer i nervsystemet när trampar på en nål


 • Ryggmärgshinna

  Schematisk bild av nervsystemet på en människa. Nervsystemet är ett biologiskt signalsystem som koordinerar funktionerna i en djurkropp med hjälp av elektrokemiska impulser. Läran om nervsystemet kallas neurobiologi eller neurofysiologi. Den kliniska medicinska specialitet som behandlar det mänskliga nervsystemets sjukdomar kallas neurologi.

  Vad är hormoner

  Det motoriska nerverna tillhör det somatiska (viljestyrt) eller det autonoma nervsystemet (icke viljestyrt). Det autonoma nervsystemet delas in i det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Vilken del av det autonoma nervsystemet är aktivt och vad händer fysiologiskt i kroppen när.

  Läka nervsystemet

 • Vad är gliaceller och vad är deras två uppgift? Gliaceller är stödjeceller vars uppgift är att: 1. Vara ett skyddande nätverk runt nervceller i centrala nervsystemet. 2 Hålla vävnadsvätskan stabil runt nervcellerna.


  1. Binogi nervsystemet

  Vad händer i kroppen när man trampar på en spik? Man kan till exempel känna att spiken som man trampat på är vass. Det är inte alltid som en cell stimuleras av en impuls från en annan nervcell. Impulsen kan istället hämma cellen, vilket gör att det inte bildas någon ny nervimpuls som kan föras vidare.


  Ryggmärgsreflex

  Den här funktionen hos ryggmärgen är till för att skydda mot det som kan skada oss, till exempel hetta, som kan orsaka skador på huden. Funktionen är en reflex. Så nu vet du vad som får dig att rycka tillbaka armen när du bränner dig. Nerverna och ryggmärgen agerar på egen hand, utan att rådfråga hjärnan. En reflex.