kitcity.school-sql.edu.pl
Avfallsförordningen pdf


Avfallsförordningen 2011

1 Svensk författningssamling Avfallsförordning Utfärdad den 25 juni Regeringen föreskriver1 följande. 1 kap. Ordförklaringar och tillämpningsområde.

Ny avfallsförordning

  1 kap. Ordförklaringar och tillämpningsområde 2 kap. Klassificering av avfall 3 kap. Utsortering och separat insamling av avfall 4 kap. Övrig hantering av avfall 5 kap. Tillstånd och anmälan 6 kap. Spårbarhet för farligt avfall 7 kap. Uppgifter om avfallshantering 8 kap. Införsel och utförsel av avfall 9 kap.

Avfallsförordningen byggavfall

Avfallsförordning SFS-nummer Publicerad Ladda ner Avfallsförordning (pdf 1,82 MB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-post Om webbplatsen Kontakt E-post.

  Avfallsförordningen 2023

§2 Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar. Förordningen är meddelad med stöd av.


 • Bilaga 3 avfallsförordningen


 • Avfallsförordningen naturvårdsverket

  1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets hantering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestämmelser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av andra förordningar. Förordningen är meddelad med stöd av - 15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om §§.
 • Avfallsförordningen 2011
 • Avfallskoder avfallsförordningen

  Svensk författningssamling Förordning om ändring i avfallsförordningen () Utfärdad den 22 december SFS Publicerad den 23 december Regeringen föreskriver1 i fråga om avfallsförordningen () dels att nuvarande 3 kap. 2 § ska betecknas 3 kap. 4 § och att nuvarande.

 • avfallsförordningen pdf

 • Avfallskoder lista

  om ändring i avfallsförordningen () Utfärdad den 12 november Regeringen föreskriver1 i fråga om avfallsförordningen () dels att 1 kap. 1 §, 6 kap. 19 § och 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas tre nya paragrafer, 6 kap. 22–24 §§, och närmast.

  Bilaga 3 avfallsförordningen

 • Vägledning för klassificering av förbränningsrester enligt Avfallsförordningen (PDF) Vägledning för klassificering av förbränningsrester enligt Avfallsförordningen | Rolf Sjöblom and Jan-erik Haglund -