kitcity.school-sql.edu.pl
Otillåtet lån


 • Kommersiella lån mellan bolag


 • Låna ut pengar från aktiebolag till privatperson

  De skattemässiga konsekvenserna av ett otillåtet lån När en aktieägare får utdelning från ett aktiebolag ska detta beskattas. Om däremot en aktieägare lånar pengar från aktiebolaget föreligger definitionsmässigt ingen utdelning varför de skatterättsliga reglerna om utdelning inte blir tillämpliga.
 • otillåtet lån

 • Förbjudna lån aktiebolag närstående

  Värdeöverföringen i sig kan vara otillåten om det saknas utdelningsbara medel i företaget. Med utdelningsbara medel menar jag bolagets intjänade och beskattade vinstmedel, där det så kallade fria egna kapitalet dessutom har fastställts av ägarna på en bolagsstämma.

  Förbjudet lån bokföring

  Förbjudna lån som har lämnats från ett aktiebolag skall återbetalas omedelbart av den som har erhållit lånet. Återbetalningen av ett förbjudet lån kan lösas genom att det görs om till ett kommersiellt lån, att det återbetalas med likvida medel eller att det återbetalas genom ett nettolöneavdrag från lönen.

  Kommersiella lån mellan bolag

 • Vid tillämpning av låneförbudet i 21 kap. 1 § ABL (aktiebolagslagen) ska ett penninglån anses ha lämnats när ett bindande låneavtal har ingåtts. Om låntagaren då ingår i den krets som omfattas av förbudet är lånet otillåtet, se NJA s.

 • Återbetalning av förbjudna lån

  Lån till förvärv av aktier – förvärvslåneförbudet. Det s.k. förvärvslåneförbudet innebär att ett aktiebolag inte får ge förskott, lämna lån eller ställa säkerhet med syfte att gäldenären ska förvärva aktier i bolaget, eller i ett överordnat bolag i samma koncern.

  Förbjudet lån årsredovisning

   Enligt 21 kap 3 § ABL får ej säkerhet ställas för ett lån som skulle vara förbjudet enligt 21 kap 1 § ABL: 21 kap. 3 § ABL reglerar att det är otillåtet att ställa säkerhet för att genomföra ett otillåtet lån i 21 kap. 1 § ABL.

  Förbjudna kretsen aktiebolag

  Subsidierat mot otillåtet lån Ett lån är en summa pengar som lånas för vilken ränta betalas under låneperioden. Lån tas ut av individer, företag, organisationer och andra enheter för att.

   Lån från närstående aktiebolag

  Semantic Scholar extracted view of "Musiksampling: kreativt medel eller otillåtet lån" by Affa Alizadeh.