kitcity.school-sql.edu.pl
Hämmad motorik


 • Psykomotoriska störningar

 • Psykomotorisk hyperaktivitet

  Kärnan i katatoni är en markant avvikande motorik såsom hämning, sänkt motivation under intervju eller somatisk status, alternativt ökad och egendomlig motorisk aktivitet. Den kliniska bilden kan vara förbryllande eftersom de psykomotoriska avvikelserna kan skifta mellan okontaktbarhet och markant agitation.

  Psykomotorik psykiskt status

  Psykomotorisk hämning är ett beteendesymtom som ofta förekommer vid psykoser och vid affektiva störningar (huvudsakligen humörpåverkande störningar) som innebär att den drabbades motoriska och mentala funktioner blir långsammare. Detta kan yttra sig i långsammare rörelser, nedsatt reaktionsförmåga, långsammare tal eller att.


  Katatonisk

  • Hämmad motorik i bål och extremiteter • Överdrivna medrörelser vid gång (minskade vid utskrivning) • Hållningsavvikelser, muskelspänningar, dålig relation till underlaget • Mjuka neurologiska tecken, katatoni, extrapyramidal symtom, psykomotorisk "slowing", ofrivilliga rörelser och minskat spontant kroppsspråk.

  Ökad psykomotorik

  Egentlig depression. De vanligaste symtomen vid egentlig depression är nedstämdhet, minskat intresse, sömnstörning, aptitförändring, brist på energi, koncentrationssvårigheter, pessimistiska tankar och döds- eller suicidtankar. Andra vanliga symtom är psykomotorisk hämning (det vill säga långsammare mentala och motoriska funktioner.


  Psykomotoriska störningar

 • tremor hyperkinesi -> hämmad motorik leder till: maskansikte, mikrotoni, framåt lutad kropps hållning, avsaknad av medrörelse vid gång. beror på degeneration av neuron i substansia nigra och den nior striatala banan. (svarta substansen).

  1. Psykomotorisk oro

  Psykiatri. [ redigera på Wikidata] Cotards syndrom är en ovanlig psykisk störning där den som är drabbad av sjukdomen tror sig vara död, inte finnas, hålla på att förruttna eller sakna inre organ. [ 1] Förnekelse av sin egen existens är ett symptom i 45 % av fallen av Cotards syndrom, trots detta uppvisar 55 % av fallen olika sorters.

  Nedsatt psykomotorik

   Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Nämn två genetiska varianter som kan orsaka parkinson., Substantia nigria har två delar. Beskriv dem och hur de får/skickar signaler., Vad är Lewy bodies? and more.

  Psykomotorisk agitation

  Study with Quizlet and memorize flashcards containing terms like Kognitiva funktionshinder?, Kroppsrelaterande funktionshinder?, Psykomotoriska störningar and more.
 • hämmad motorik