kitcity.school-sql.edu.pl
Avräkningsavtal gravskötsel


Kyrkogårdsförvaltningen vetlanda

Gravskötsel Vi erbjuder olika varianter på skötselavtal. Läs mer och beställ här. Senast uppdaterad: 11 mars Synpunkter eller frågor på sidans innehåll?.

Vetlanda pastorat

Avräkningsavtal Avtal tecknas för gravskötsel under flera år. Avsättning sker på ett konto tillhörande gravplatsen. Skötsel och plantering sker så länge in-betalda medel räcker. Gravrättsinnehavaren underrättas i god tid innan avsatta medel är förbrukade. För att nytt avtal skall kunna tecknas.

Parkkyrkogården vetlanda

  Du kan också teckna ett AVRÄKNINGSAVTAL Avräkningsavtal innebär att gravrättsinnehavaren betalar in ett större belopp (mot faktura) till kyrkogårdsförvaltningen och kommer överens om skötselnivån. Ett Avräkningsavtal kan sträcka sig fram till gravrättstidens utgång.

Begränsad gravrätt

Vid upprättande av avräkningsavtal tecknas gravskötsel under en längre period, dock längst till gravrätts- tidens utgång. Vid tecknandet faktureras ett större belopp där årsavgiften årligen avräknas. Ni garanteras 60 % av den skötseltid som beräknas vid avtalets upprätt- ande. Skötseln varar så länge pengar finns kvar. Gravlyktor, vaser och redskap.

  Förlänga gravrätt kostnad

Avräkningsavtal kopplat till avräkningskonto. Välj avtalsform: 1. Avtal med uppräkningsfaktor 1,7 och garanterad skötsel i minst 25 år. 2. Avtal som garanterar skötsel i minst 15 år. Avtalet gäller fr.o.m. år 20 för en minsta tid av år och så länge kapitalet räcker dock längst till gravrättstidens utgång.

Formuläret Gravskötsel är ett

Avräkningsavtal innebär att gravskötselskulden varje år minskar med aktuellt års fastställda gravskötselavgift och ökar med eventuell avtalad ränta samt nytecknade avtal. Metoden med avräkningsavtal ger automatiskt en periodisering av inbetalda medel.

 • Begränsad gravrätt


 • avräkningsavtal gravskötsel

 • Om stiftelsen har gravskötsel
 • Om stiftelsen har gravskötsel

 • Avräkningsavtal. Avtal tecknas för gravskötsel under flera år. Avsättning sker på ett konto tillhörande gravplatsen. Skötsel och plantering sker så länge inbetalda medel räcker. Saldouppgift sänds ut årligen efter att utbetalninar gjorts för innevarande års utförda arbete.
 • Aveny Kundreskontra hanterar även fasttidsavtal

  Gravskötsel och information med prislista för Svenska kyrkan Mölndal. Articles inside. gravplatser med gravrätt. 1min. page beställ årsskötsel. 1min. page 4. rött paket (stora.