kitcity.school-sql.edu.pl
Smittbärarpenning eget företag


Du kan också ha rätt till

Den anställde kan inte på eget initiativ stanna hemma och begära att få full lön utan överenskommelse om det med arbetsgivaren. Risk för smitta inte skäl att skicka hem anställd Nej, du kan inte skicka hem en frisk medarbetare utan lön bara för att hen eventuellt kan bära på smitta.

› privatperson › sjuk › enskild-firma

Smittbärarpenning och reseersättning för dig med enskild firma. Om du inte får arbeta på grund av att du är smittad eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Om du har enskild firma och inte kan arbeta för att du är sjuk kan du få sjukpenning, närståendepenning, om du har skadat dig i arbetet.
 • Här är allt om
 • Driva eget företag. I

 • Du som arbetar i ditt eget aktiebolag räknas som anställd i ditt företag och har samma rätt till ersättning som andra anställda. Din ersättning beräknas på din SGI. SGI betyder sjukpenninggrundande inkomst och är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån den lön du tar ut från ditt aktiebolag.
  1. SGI för den som

  Om du inte får arbeta på grund av att du är eller kan vara smittad av en allmänfarlig sjukdom kan du få smittbärarpenning. Du kan också ha rätt till ersättning för resor, till exempel i samband med läkarundersökningar.

  Vad gällde för egenföretagare? Svar:

  dina inkomster. Du som driver och arbetar i eget aktiebolag ses som anställd och fyller i den lön som du tar ut från bolaget. Det här är exempel på inkomster som du ska räkna med i den årsinkomst du lämnar: Din lön före skatt. Ob-tillägg. Övertidsersättning. Provision. Det här ska du inte räkna med i den årsinkomst du lämnar.

  Här är allt om

  Om du vill ha en egen benämning på lönearten kan du istället kopiera någon av följande lönearter: För månadsavlönade löneart och för timavlönade löneart Skriv in lämpligt namn vid fältet Benämning, exempelvis "Smittbärarpenning". Läs mer om hur du skapar egna lönearter: Skapa eller kopiera löneart».

  Livsmedelsföretagen får just nu många

  Du kan anmäla till oss om du misstänker att en person eller ett företag får ersättning som hen eller de inte har rätt till. Visselblåsarfunktion Via vår visselblåsarfunktion kan du som arbetar eller har arbetat på Försäkringskassan rapportera vissa typer av missförhållanden i verksamheten.

  Smittbärarpenning enligt detta stycke

   Nytt tak för SGI – max 8 prisbasbelopp. SGI, sjukpenninggrundande inkomst, för sjukpenning baseras från halvårsskiftet på 8 prisbasbelopp mot tidigare 7,5. De nya reglerna innebär att man kan få sjukpenning för årsinkomster upp till kronor år Höjningen motiverades med att effekten av sjukförsäkringen har.
 • smittbärarpenning eget företag
 • Driva eget företag. I