kitcity.school-sql.edu.pl
Svar i förkortat bråk


Förkorta bråk åk 5

Att förlänga bråk innebär att du multiplicerar täljare och nämnare med samma tal. När du förkortar bråk så dividerar du täljare och nämnare med samma tal. Bråktalet kommer att vara lika stort efter förlängningen eller förkortningen.


Multiplicera bråk

Svaret här blir 10/6, ett bråk som går att förkorta till 5/3 genom att vi delar både täljaren och nämnaren med 2. På så vis får vi svaret i dess enklaste form. Svar: a) b).

 • Bråk kalkylator


 • svar i förkortat bråk

 • Förkorta bråk åk 5
  1. Förkorta bråk

  1 Hur förkortar man bråk med 3? 2 Hur förlänger jag bråk? 3 Hur skriver man bråk i enklaste form? 4 Varför förlänger man bråk? 5 Hur man räknar med bråk? 6 När ett tal i bråkform förkortas blir värdet mindre? 7 Hur förkortar man bråk med 4? 8 Vilken av bråken är störst?.


  Division med bråk

  Svar: 0,4. Lösning: För att skriva bråktalet \frac{2}{5} i decimalform behöver vi endast dela täljaren med nämnaren. \frac{2}{5}=0,4. Vi utför divisionen och får att \frac{2}{5} skrivet i decimalform är 0,4.

  Bråk kalkylator

 • Svar: \displaystyle \frac{2}{3}\cdot\frac{6}{7} = \frac{2}{ ot{3}} \cdot \frac{2 \cdot ot{3}}{7} = \frac{2 \cdot 2}{7} = \frac{4}{7} Blandade uttryck När bråk förekommer i räkneuttryck gäller naturligtvis metoderna för de fyra räknesätten som vanligt, samt prioriteringsreglerna (multiplikation/division före addition/subtraktion).


 • Addera bråk

  Med denne brøkkalkulatoren kan du finnes svaret på alle vanskelige og mindre vanskelige regnestykker. Du må først stille inn brøkkalkulatoren før du bruker den. Du kan velge mellom 4 ulike regneoperasjoner: Addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon av brøker. Når du har stilt inn kalkulatoren, må du oppgi tellerne og nevnerne.

  Blandad form bråk

  Förläng eller förkorta så att de två bråken får samma nämnare, bestäm därefter vilket bråk som är störst. a) b) 3. Skriv upp två bråk som finns mellan och. 4. Förkorta ditt svar så långt som möjligt. Amed cyklar 30 km, hur stor andel av sträckan har han cyklat efter. a) 3 km b) 5 km c) 10 km d) 25 km. Till facit nivå 3.

  Hur förlänger man bråk

   Sammanfattning Ekvationer i Bråkformat på Högskoleprovet. Bråk med gemensamma nämnare går att skriva på samma bråkstreck direkt, ex. Ett sätt att få gemensam nämnare är att multiplicera nämnarna i bråken, ex. Vid multiplikation av bråk multipliceras täljarna för sig och nämnarna för sig, ex.