kitcity.school-sql.edu.pl
Kan nässelutslag sätta sig i ansiktet


Nässelutslag medicin

  Symtom Vad kan jag göra själv? När och var ska jag söka vård? Vad beror nässelutslag på? Undersökningar Behandling Påverka och delta i din vård Senast uppdaterad: Redaktör: Lovisa Dragstedt, se, nationella redaktionen Granskare.

Nässelutslag huskur

Du kan få nässelutslag på i princip hela kroppen, men vanligast är att de dyker upp på överkropp, armar och ben. Dessutom kan nässelutslagen förflytta sig, de kan dyka upp på en del av kroppen för att sedan försvinna spårlöst och sedan dyka upp på en annan plats på kroppen. Men hur ser nässelutslag ut egentligen? Vanliga symtom på nässelutslag.

 • kan nässelutslag sätta sig i ansiktet


 • Nässelutslag smittar

  Det typiska med nässelutslag är att de flyttar sig över hudytan, samt att de kommer och går, blommar upp och försvinner. Utslagen kliar oftast, och i vissa fall kan de göra ont. Ibland har barnet också lite feber, vilket kallas nässelfeber. Ibland kan utslagen sätta sig i handflator eller fotsulor, vilka då svullnar upp och gör ont.

  Nässelutslag av säng

  Luftburna allergener. Allergiframkallande ämnen i luften kan trigga nässelutslag, till exempel gräspollen. Då kan nässelutslagen komma samtidigt som andra symtom från luftvägarna. Miljöfaktorer. Sol, köld (köldallergi), tryck mot huden, kroppsansträngning är andra exempel på vad som kan framkalla nässelutslag. Sjukdomar.
 • Nässelutslag cancer
 • Nässelutslag bilder

  Urtikaria kallas även nässelutslag, eller nässelfeber, i vardagligt tal. De kan uppstå på ett par minuter och klia väldigt mycket. Utslagen är hudfärgade eller blekt röda och upphöjda på huden. De kan vara blekare i mitten. De flesta utslag försvinner på ett par timmar, men då kan i stället nya dyka upp, på nya ställen på kroppen.

   Antihistamin nässelutslag

  Allergiska nässelutslag, som är väldigt vanliga. Icke allergiska nässelutslag, som kan bero på infektioner. Fysikaliska nässelutslag utlöses av fysikaliska faktorer, som kroppsansträngning eller kyla. Nässelutslag kan vara extra besvärligt i ansiktet eftersom de då hamnar i blickfånget och är svåra att skydda.


  Nässelutslag ansikte

  Atopiskt eksem – böjveckseksem. Atopiskt eksem är en hudsjukdom som är vanlig hos små barn. Den visar sig som torra, röda och kliande utslag. Det finns en hel del du kan göra själv för att lindra besvären. Du kan få behandling med läkemedel.

  Nässelutslag cancer

 • Nässelfeber, nässelutslag eller urtikaria, är kliande utslag på huden som kan uppstå inom några minuter efter en utlösande faktor. Vid akut nässelfeber försvinner utslagen inom några timmar, upp till maximalt ett par veckor. För kronisk nässelfeber kan klåda och utslag bestå i minst två månader, eventuellt längre.