kitcity.school-sql.edu.pl
Kan man ta två citodon samtidigt


 • Citodon fass


 • Citodon biverkningar

   Ta aldrig fler Citodon tabletter än vad som står under punkt 3 ”Hur du använder Citodon”. Om du använder andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol ska du inte använda Citodon utan att först tala med läkare eller apotek.

 • kan man ta två citodon samtidigt


 • Citodon morfin

  Ja, det går bra att ta Citodon och Alvedon samtidigt. Båda.


   Citodon sömn

  Toxicitet: 2 tabletter Citodon till 5-åring gav efter koltillförsel ej några symtom. 20–30 tabletter Citodon till vuxna gav allvarlig intoxikation. Paracetamol. Vid överdosering kan konjugationsförmågan i levern mättas, varefter en större andel av dos en metaboliseras oxidativt.

  Citodon och ipren

  Citodon är ett receptbelagt läkemedel mot värk och smärta. Det innehåller en kombination av två verksamma ämnen: paracetamol mg (finns receptfritt i vanliga Alvedon) och kodein 30 mg, ett opiumliknande läkemedel som är narkotikaklassat. Innehållet av kodein kan göra att en del känner ett morfinliknande rus och det finns därför.

  Citodon fass

 • Citodon dosering. Så doserar du Citodon. Citodon är ett receptbelagt läkemedel som du kan få utskrivet mot smärta, men det har också en febernedsättande effekt. Citodon har två verksamma substanser; paracetamol och kodein. Du kan få läkemedlet i tre olika varianter, beroende på ditt behov och hur gammal du är.


 • Citodon biverkningar äldre

  Man får inte ta Alvedon tillsammans med Citodon då bägge preparaten innehåller paracetamol. Paracetamol är ofarligt att ta i rekommenderade doser, men tar man alldeles för mycket kan det leda till en förgiftning. Det högsta antalet tabletter Alvedon ( mg) man som vuxen kan ta under ett dygn är 8 tabletter.

  Citodon verkningstid

  Hur ofta kan man ta Alvedon ? Högst 6 tabletter per dygn. Maximal dos: mg/dygn. Det finns ingen erfarenhet från barn. Alvedon mg med modifierad frisättning rekommenderas inte till barn under 40 kg (under 12 år). Kan man ta två Alvedon ?.


  Citodon dosering

  Prata med din läkare om du har frågor om alkohol, som till exempel hur mycket du kan dricka samtidigt som du får behandling med antidepressiva läkemedel. Graviditet och amning. Du ska inte ta läkemedlen när du är gravid eller ammar. Biverkningar. Risken för biverkningar är stor vid högre doser.