kitcity.school-sql.edu.pl
Hur ser en rätblock ut


Räkna ut volym liter

En högtalare ser ut som i den här bilden. Ange volymen dels i enheten cm 3 och dels i enheten liter. Lösningsförslag: Som vi ser i bilden har högtalaren formen av ett rätblock. Rätblocket har längden 20 cm, bredden 20 cm och höjden 40 cm. Vi kan beräkna högtalarens volym med hjälp av formeln för ett rätblocks volym, så här.

Hur räknar man ut basytan

 • Vi bestämmer också hur de olika enheterna omvandlas. Rätblock. Ett rätblock är en tredimensionell figur med enbart räta vinklar i dess åtta hörn, som ser ut som i illustrationen nedan. Man kan tänka på rätblock som figurer som har samma form som en typisk skokartong eller en tegelsten.

 • hur ser en rätblock ut
  1. Rätblock area

  Både kuber och rätblock kan ses som lådor. Dvs tredimensionella geometriska figurer med sex sidor och åtta hörn. Alla hörn är vinkelräta. Faktum är att en kub också är ett rätblock där alla sidor är lika långa. Nedan lär du dig hur du beräknar volymen för dessa geometriska figurer.

  Räkna ut liter i en låda

  Ett rätblock är en tredimensionell åttahörnig geometrisk figur, definierad som en rätvinklig parallellepiped. Mera intuitivt, formad som en tegelsten. En kub är specialfallet av ett rätblock då alla kanter är lika långa. En kub förhåller sig alltså till ett rätblock som en kvadrat till en rektangel.

  Rätblock volym

  I tidigare avsnitt har vi lärt oss om volym och volymenheter, och även hur vi beräknar volymen av rätblock och kuber. I det här avsnittet ska vi bekanta oss med de geometriska figurer som kallas prismor. Prismor används bland annat inom optiken, där de bryter ljuset i till exempel kikare.

 • Hur räknar man ut basytan
 • Räkna ut volym kalkylator

  Lektion 1: Volymen av rätblock. Volym intro. Mäta volymen med kuber. Volym med kubikenheter. Volymen av rätblock med enhetskuber. Mäta volym som area gånger längd. Volymen av ett rätblock. Volymen av rätblock. Att förstå Volymformeln.

  Räkna ut volym cylinder

   Vi vill räkna ut hur mycket glas det går åt för att tillverka akvariet. Rakt framifrån ser akvariet ut som en fyrhörning. Fyra hörn och fyra räta vinklar, en rektangel. Tittar vi från sidan ser det också ut som en fyrhörning med fyra lika långa sidor och fyra räta vinklar, en kvadrat. Och ovanifrån ser akvariet ut som en rektangel.

  Hur många kanter har ett rätblock

  Du ska efter arbetets slut kunna visa på en mini-whiteboard hur en kvadrat, triangel, rektangel, cirkel samt fyrhörning ser ut. Du ska visa genom att rita olika exempel runt omkring oss som har formen av de olika tredimensionella formerna rätblock, cylinder, klot och kon. Du ska också tillverka en påsktavla med endast geometriska former.