kitcity.school-sql.edu.pl
Metalls nya avtal


If metall kollektivavtal 2023 pdf

Den 31 mars löper de första avtalen ut. Tidsplan för avtalsrörelsen Digitala nyhetsbrev Här samlar vi IF Metalls didgitala nyhetsbrev om avtalsrörelsen. Ladda ned och skriv ut Filmer och material Sprid information om våra krav – och om arbetsgivarnas motstånd och krav! Se filmer och ladda ned material om avtalsrörelsen Profilprylar.

Lägsta lön if metall

1 januari –Industrifacket Metalls Gemensamma kollektivavtal, nummer 13 INDUSTRIFACKET METALLS GEMENSAMMA KOLLEKTIVAVTAL Detta kollektivavtal gäller för de företag som undertecknat avtalsförbindelse med Industrifacket Metall 4 IMG-avtalet IMG-avtalet5 Innehåll.

If metall löneavtal 2023

Precis på dagen den 31 mars när de första avtalen löpte ut tecknades överenskommelse om nya avtal från den 1 april Med ett avtalsvärde på 4,1 procent det första året och 3,3 procent det andra året är detta det högsta i Industriavtalets åriga historia.


If metall avtal lön

 • miarbetsgivarna, avtalsområde I-avtalet. Ansluter sig nya företag som har arbetstagare inom IF Metalls förbundsområde och som har en verksamhet som är jämförlig med övriga företag inom avtalsområdet, ska detta avtal träda ikraft så snart gällande avtal löper ut.

 • If metall avtal lön
 • If metall motorbranschavtalet 2023

  Alla avtal klara för IF Metall efter unik avtalsrörelse. Förbundet. 4 februari IF Metall har nu slutit avtal på samtliga av förbundets avtalsområden. ”Trots unikt komplicerade förutsättningar har vi nu nått i mål. Det visar att den svenska modellen står fortsatt stark”, säger IF Metalls förbundsordförande Marie Nilsson.

  Teknikavtalet if metall 2023

   Sinf och IF Metall har idag enats om ett nytt kollektivavtal för anställda inom industrin som ska gälla fr o m de 1 januari t o m den 31 maj Lönerevisionsdatum är den 1 januari resp den 1 juni

  If metall löneökning 2023

  Avtalsperioden. Avtalen började gälla från den 1 november och löper ut den 31 mars Avtalsperioden är totalt 29 månader, fördelat på 17 månader och 12 månader. Det sista avtalsåret är uppsägningsbart. Denna uppsägning ska i sådant fall ske den 30 september Avtalet upphör då att gälla den 31 mars

   If metall avtal 2023

  1 dec kronor. 1 okt kronor. 1 okt kronor. Alla avtal utom Samhall gör också avsättningar till delpension eller livsarbetstidspremie på runt 0,2 procent. Dessutom kostar sänkningen av åldern då avtalspensionspremier betalas in någon tiondels procent. Här är tio avtal inom IF Metalls avtalsområden som är.


 • metalls nya avtal