kitcity.school-sql.edu.pl
Vägtullar göteborg tider priser


 • vägtullar göteborg tider priser
 • Tider och kostnader för trängselskatt i Göteborg
  1. Trängselskatt göteborg 2023

  Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 kronor. Skatt tas inte ut helgdag, dag före helgdag eller under juli månad. Läs mer om vilka dagar då trängselskatt inte tas ut i Göteborg. Tider och kostnader för trängselskatt i Göteborg Flerpassageregeln.


  Trängselskatt göteborg faktura

  Lågsäsong börjar igen den 1 december Det högsta beloppet per dag och fordon är kronor för högsäsong och kronor för lågsäsong. Högsäsong är perioden 1 mars–dagen före midsommarafton och 15 augusti–30 november. Lågsäsong är övrig tid.

  Trängselskatt göteborg fria dagar

  En tilläggsavgift på kronor per fordon tas ut om betalningen inte finns bokförd i tid på Transportstyrelsens konto för trängselskatt. Ett användningsförbud inträder om fordonet har mer än 5 kronor i obetald trängselskatt (trängselskatt och påföljdsavgift), och minst sex månader har passerat sedan den senaste av dessa skulle ha betalats.

  Trängselskatt logga in

   Skatten tas ut från den 1 januari enligt ett beslut fattat av riksdagen den 26 maj [ 1] Huvudsyftena med trängselskatten är att minska fordonsträngseln i Göteborgs centrum, förbättra framkomligheten och miljön i innerstaden och på utvalda sträckor samt bekosta stora infrastruktursatsningar i Göteborgsområdet.

  Trängselskatt göteborg betala

  Vägtullar tas inte ut i juli, på helger, på dagar före helgdagar och på helgdagar. Om du inte betalar vägtullen kan du få böter kr. Inträdesavgiften till Stockholm och Göteborg Avgiften ska inte betalas vid inresa eller utresa, utan betalas i efterhand på grundval av den faktura som skickats.

  Tider och kostnader för trängselskatt i Göteborg

 • Betalstation vid Gårda, Göteborg. Trängselskatt är en avgift som tas ut på biltrafik för att färdas på en viss väg, vid en viss tidpunkt. Trängselskattens avsikt är att minska trängseln i hårt trafikbelastade områden genom att ge en högre kostnad för resan och därmed få en del att avstå från resor, resa vid andra tidpunkter.


 • Trängselskatt göteborg logga in

  Priset varierar mellan 9,00 kr och 45 kr. Det högsta belopp som kan faktureras per fordon och dag är kr i Stockholm och 60 kr i Göteborg. Motorcykel- och mopedförare betalar ingen vägtull. Vägtullar tas inte ut i juli, på helger, på dagar före helgdagar och på helgdagar. Om du inte betalar vägtullen kan du få böter kr.

  Trängselskatt göteborg karta

  Den totala trängselskatten per dygn kan max bli kr vid högsäsong och kr vid lågsäsong. Maxtaxan är gemensam för både Stockholm innerstad och Essingeleden. Tänk på att flerpassagereglen endast gäller i Göteborg. Om du passerar flera betalstationer i Stockholm innerstad eller Essingeleden exempelvis inom en timme betalar du.