kitcity.school-sql.edu.pl
Krets är aktiv


  Beräkna ström i krets

Aktiva kretsar. Exempel på en aktiv krets (schmittrigger) bestående av transistorer, resistorer och kondensator. Aktiva kretsar innehåller aktiva komponenter som till exempel elektronrör och transistorer, ström- och spänningskällor, men kan även innehålla passiva komponenter.


Ohm enhet

Växelström, AC (eng. alternating current), är en elektrisk ström vars riktning växlar. Om strömmen vid en viss tidpunkt har en viss riktning kommer den vid en senare tidpunkt att ha motsatt riktning. Kraftverksproducerade växelströmmar och växelspänningar är periodiska och följer med tämligen stor noggrannhet en sinuskurva.

Effektlagen

Reaktans betecknar ett slag av frekvensberoende elektriskt motstånd. Reaktansen kan vara av kapacitiv eller induktiv karaktär. Reaktans symboliseras med bokstaven X och mäts i enheten ohm (Ω). Reaktansen, tillsammans med resistansen, bestämmer det totala växelströmsmotståndet, impedansen, för en elektrisk krets.

Ohms lag

 • Det finns aktiva tvåpoler (med en energikälla, ett batteri) och passiva tvåpoler (med bara passiva komponenter, resistorer, kondensatorer och spolar). Referensriktningar: strömmen går ut från pluspolen på en aktiv tvåpol, och in i pluspolen på en passiv tvåpol. Tvåpoler kan vara linjära och icke-linjära.
 • Sluten krets - korsord

  Ordet krets är en synonym till samfund och gäng och kan bland annat beskrivas som ”kurva eller bana som löper i en cirkel”. Ordet kan ha flera olika betydelser. Hur funkar en krets? En elektrisk krets gör det möjligt för ström att vandra. Elektronerna vandrar från ett överskott av elektroner till ett underskott, till exempel från.

  Seriekoppling

  s –1 = 10 –7 W. CGS-dimension. M · L 2 · T –3. Effekt anger inom fysiken den mängd energi som omvandlas per tidsenhet. Effekt betecknas ofta med bokstaven P från engelskans power och kan bland annat yttra sig i form av ett värmeflöde eller mekaniskt arbete.


  Vad är resistans

   Den reaktiva effekten är inte verkligt förbrukad energi, utan består av energi som lagrats upp i form av elektriska fält och magnetfält. Kombinationen av aktiv och reaktiv effekt brukar kallas skenbar effekt. Rent resistiva laster är till exempel glödlampor och elektriska värmeelement.
 • Krets synonym
 • Krets synonym

  Aktiva kretsar. Exempel på en aktiv krets (schmittrigger) bestående av transistorer, resistorer och kondensator. Aktiva kretsar innehåller aktiva komponenter som till exempel elektronrör och transistorer, ström- och spänningskällor, men kan även innehålla passiva komponenter.
 • krets är aktiv

 • Ohms lag