kitcity.school-sql.edu.pl
Kollektivavtalet för butikspersonal i detaljhandeln


 • kollektivavtalet för butikspersonal i detaljhandeln
 • Handels kollektivavtal 2023 lön

  Lön för del av löneperiod för månadsavlönad 40 § 14 Semester 41 Förläggning av huvudsemestern 41 Rätt till ledighet veckoslut före och/eller efter semestern 41 Semester som förläggs i samband med helgdag och afton 41 Tidsbegränsad anställning 42 Löneavdrag vid semester
 • Handels kollektivavtal 2023


 • Kollektivavtal detaljhandel lön

  Kollektivavtal gäller alla på arbetsplatsen, oavsett om de är medlemmar i facket eller inte. Du hittar avtalet som gäller just dig om du loggar in på Mina sidor. Och om det är något i avtalet som är svårt att förstå kan du alltid kontakta oss. Se om ditt jobb har kollektivavtal Logga in på mina sidor för att se ditt kollektivavtal.


   Handels lön butiksanställd

  Handelsanställdas förbund och Svensk Handel har kommit överens om ett nytt kollektivavtal för anställda i privata butiker. Avtalet ger löneökningar på totalt 1 kronor fördelat på 29 månader. Till detta kommer avsättningar för pension. Ökade löner.

  Handels kollektivavtal lön

  Steg-för-steg-guide: Centralt kollektivavtal om korttidsarbete Handelns tjänstemannaavtal, tjänstemän inom detaljhandeln (DT-avtalet) och apoteksanställda.
 • Handels lön 2023


 • Handels kollektivavtal 2023

 • Kollektivavtal Butikspersonal Kollektivavtalet Butikspersonal är tecknat mellan Fremia och Handelsanställdas förbund. Avtalet gäller från och med 1 april fram till 31 mars Avtalet i korthet Avtalet omfattar butikspersonal anställd i konsumentföreningar eller andra företag som är medlemmar i Fremia. Visa allt Ladda ner avtalet.


 • Kollektivavtal lager och e-handel lön

  Facket och arbetsgivarna diskuterar kraven för att nå det gemensamma målet – ett nytt kollektivavtal för anställda i butiker och lager- och e-handel. 3 Mars: Flera av Handels kollektivavtal löper ut Förhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel fortsätter och blir allt intensivare ju närmare deadline man kommer.


  Handels kollektivavtal timlön

   Den 31 mars löper kollektivavtalen mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund ut. Nya kollektivavtal för företag och anställda inom butiker, lager och e-handel ska tecknas för tiden från och med den 1 april Handeln är viktig för Sverige.


  Handels lön 2023

  Arbetstid Nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd Nytt avtal mellan PTK (där Unionen ingår) och Svenskt Näringsliv som gäller från 1 oktober I huvudavtalet finns regler kring anställningsskydd och uppsägning av anställningsavtal från arbetsgivarens sida.