kitcity.school-sql.edu.pl
Medhjälp till grov egenmäktighet med barn


Olaga frihetsberövande

Personerna har dömts till att betala ut ett skadestånd till barnet om 50 kr. De två personer som dömdes till medhjälp till egenmäktighet med barn, grovt brott är solidariskt ansvariga till en summa upp till 20 kr.

Föräldrabalken

  Flera personer är häktade misstänkta för grov egenmäktighet med barn och grov medhjälp till egenmäktighet med barn. – Eftersom det är en pågående förundersökning gäller förundersökningssekretess och vi måste vara sparsamma med vilken information vi lämnar och kan inte säga mer.

Familjerätten

Nu döms mamman till års fängelse, för grov egenmäktighet med barn. Brottet anses grovt eftersom det varat under lång tid, barnen har inte kunnat gå i skolan och de har tvingats till.

Umgängessabotage

Tre män döms för egenmäktighet med barn, grovt brott, och två av de åtalade männen döms för medhjälp till egenmäktighet med barn, grovt brott. Tingsrätten bedömer brotten som grova på grund av att barnet skiljdes från sin LVU-placering och för att barnet sedan fördes ut ur landet.


Brottsbalken

Flera personer har enligt Åklagarmyndigheten häktats, misstänkta för grov egenmäktighet med barn samt medhjälp till grov egenmäktighet mot barn.

 • medhjälp till grov egenmäktighet med barn

 • Egenmäktigt förfarande

 • Misstänkt för medhjälp till egenmäktighet med barn, grovt brott. Han är skriven i Småland. Man, årsåldern: Misstänks för grov egenmäktighet med barn. Mannen är hemmahörande i.

 • Brb

  Av 7 kap. 4 § BrB framgår att den som obehörigen skiljer ett barn under femton år från någon som har vårdnaden om barnet döms för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år. Är brottet grovt döms till fängelse lägst sex månader och högst fyra år.

   Egenmäktighet synonym

  ”Främjandet har bestått i att kvinnan lokaliserat barnet, hanterat betalningar av olika slag, organiserat genomförandet och haft kontakt med olika personer och gärningsmän”, står det i tingsrättens beslut om att häkta kvinnan i sin frånvaro för medhjälp till grov egenmäktighet med barn.
 • Egenmäktigt förfarande