kitcity.school-sql.edu.pl
När förutom vid tidsbegränsning upphör delegeringen att gälla


 • när förutom vid tidsbegränsning upphör delegeringen att gälla
 • Vårdhandboken delegering

  Beslut om delegering fattas för en viss tid, högst ett år, och ska bevaras i minst tre år efter att de upphört att gälla. Varje myndighet kan dock ha olika regler om hur länge beslutet ska bevaras. Delegeringsbeslutet ska vara skriftligt och undertecknas av både den som ger delegeringen och den som mottar den.

  Delegering sårvård

   Det upphör också att gälla om den som fattat beslutet lämnar sin befattning. Efterträdaren måste då besluta om delegeringen fortfarande ska gälla. Mottagare av delegering Uppgiftsmottagaren som tar emot en delegering måste vara reellt kompetent. Detta kan erhållas genom erfarenhet i praktisk yrkesverksamhet eller genom fortbildning.

  Delegering muntligt

  Delegeringar ska vara skriftliga, personliga och tidsbestämda till maximalt ett år och ska regelbundet följas upp. Om delegeringen ska fortsätta sedan tiden för delegeringen löpt ut kan en ny delgering göras under förutsättning att personen fortfarande klarar uppgiften på ett säkert sätt. Formell - reell kompetens.


  Kan man få delegering av sin chef

  ett beslut om delegering ska gälla för viss tid men högst ett år. Ett delegeringsbeslut ska dokumenteras och innehålla uppgifter om vilken arbetsuppgift som delegeras vem som delegerat uppgiften till vem uppgiften delegerats tiden för delegeringsbeslutets giltighet datumet då beslutet fattades.

  Benlindning delegering

 • • Delegeringsbeslut upphör att gälla då delegeringsmottagaren slutar sin tjänst. • Delegeringsbeslutet är alltid personligt och kan ej överlåtas på en efterträdare. • Om delegeringsmottagaren tillfälligt uppehåller en annan tjänst eller är tjänstledig, kan delegeringsbeslutet fortsätta att gälla, om giltighetstiden.

  1. Delegering över vårdgivargräns

  uppdrag att utföra vid ett enstaka tillfälle. Den enskilde kan vägra utföra uppgiften. Muntlig delegering får inte förekomma. Upphörande av delegering Delegeringsbeslutet upphör att gälla: • När uppgiftsmottagarens anställning upphör. • När den hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdat en delegering har slutat på enheten/.

  Säga nej till delegering

  Det kan bero på att sidan inte längre finns eller har bytt namn. Vill du göra en felanmälan, lämna en synpunkt till kommunen, använda en e-tjänst eller ladda ned en blankett kan du göra det på vår samlingssida e-tjänster. Danderyds sida för e-tjänster. Pröva gärna att söka i sökrutan högst upp på sidan för att hitta rätt.
 • Benlindning delegering

 • Avsäga sig delegering

  - att den anställde har fått tillräcklig introduktion och bredvi d gång samt har god kännedom om verksamheten. - att den anställde bereds möjlighet att förbereda sig och att närvara vid utbildningar och uppföljningar av delegeringar. - att ha kännedom om vilken personal som har delegering och att bevaka när delegeringen ska förnyas.